yggdrasil

Noe annet


Mens vi lager festivaler, spiser, tar bilder, skriver på facebook, leser aviser, sendes raketter frem og tilbake over den israelske grensen. Det i seg selv er kanskje ikke en grunn til å la være å gjøre noe av det ovenstående, i lengden. Men en bør stoppe opp og tenke seg om i det minste – selv på en blog som ikke pleier å være politisk og som vanligvis lever en noe slumrende eksistens. Så kan man lure på hvorfor det blir snakket så mye om Hamas-raketter for eksempel, og så lite om rakettene som skytes fra Israel as we speak og de uskyldige sivile som drepes og såres under disse angrep.

I en artikkel publisert i går stiller den internasjonalt anerkjente lingvistikkprofessoren Noam Chomsky, med flere, spørsmål om pressens – og språkets – rolle i konflikten. Hva skjer om drap på sivile omtales som “targeted assasinations”, om hendelser blir tiet ihjel og tidslinjer endres på? Hva skjer om én side får definere diskursen?

I middelalderens litteratur, som er mitt fagfelt, får man ofte bare én versjon av det som skjedde. Hva som ble skrevet ned og tatt vare på til neste generasjon – og altså den versjonen av historien vi har i dag – var i høyeste grad avhengig av hvem som hadde makta. I dag forsøker forskere nærmest med pinsett og skalpell å få frem historiene til underdog’ene, historiene under teksten så å si, fra kildene – men det vi kjenner som “mainstream” historie er oftest, forenklet sagt, historien sett gjennom øyne til dem som vant. En konkret grunn til dette var at historieskriving, i ordets bokstavelige betydning, var en kostbar og kompleks affære som bare lå innenfor rekkevidde for dem som allerede tilhørte mektige institusjoner som hoff, kirke eller kloster. Det var ikke snakk om “fri informasjonsflyt”, internett og presse.

Man skulle ha trodd at vi hadde kommet litt lengre.


No Comments, Comment or Ping

Reply to “Noe annet”